781 kilometer efter

Kort kvällsrunda mest för att jag måste komma igång igen. Är i otroligt dåligt skick. Tjock, trött och långsam.